TTV TANAKA introduceert Club van 23

  • 14 januari 2023

We hopen dat 2023 een jaar wordt van vooruitgang en verbondenheid binnen onze vereniging. Daarom willen we jullie met dit bericht op de hoogte stellen van het volgende. Met ingang van dit jaar gaan we starten met een nieuw initiatief: De Club van 23!

Het getal “23” staat voor het jaar 2023. De bedoeling is dat je één keer per jaar een donatie doet van, in dit geval, € 23,-. Je behoort dan voor dit jaar bij de Club van 23. In het najaar organiseren we een avond voor alle leden van de Club van 23, waarbij er wordt besproken en beslist wat er met het gedoneerde bedrag van dat jaar wordt gedaan voor de club. Dit kan alles zijn wat de Club van 23 bedenkt (bv. een nieuwe tafel, nieuwe hekjes, nieuw spelmateriaal of juist iets veranderen/ aanpassen binnen het gebouw zoals nieuwe koeling, vaatwasser of wellicht een digitaal informatiescherm). Juist de eigen inbreng en ideeën van deze club worden erg gewaardeerd en zullen bindend zijn voor het besluit.

Uiteindelijk hopen we op veel donateurs en een vervolg voor de komende jaren. In 2024 dus een Club van 24, met een inleg van € 24,-, in 2025 een Club van 25 enzovoort. Uiteraard willen we de namen van de donateurs als dank benoemen en worden zij vereeuwigd met een plekje in onze hal.

De komende tijd willen we actief en persoonlijk werven om zoveel mogelijk donateurs toe te kunnen voegen aan de Club van 23, zoals bij de Clubkampioenschappen. Mocht je echter al enthousiast zijn geraakt door het idee, dan kun je dit ook kenbaar maken door een berichtje te sturen naar bestuur@tanaka.nl met de mededeling dat je lid wil worden van de Club van 23. Je krijgt dan een betaalverzoek en na betaling is de inschrijving voor dit jaar geregeld.

Mochten er nog vragen zijn, dan horen we dit uiteraard graag!

Met vriendelijke sportgroeten,
Het bestuur van TTV Tanaka