LIDMAATSCHAP

Heb je interesse, kom dan gerust eens binnenlopen om te kijken of een balletje te slaan. Kijk voor meer info bij de trainingstijden. Je kan 3 maal gratis “proefdraaien”. 
Voor meer informatie kan je terecht bij Stijn Meulenbroek, tel: 06-57279625. E-mailadres: SECRETARIS@TANAKA.NL

Wil je inschrijven, zie hier het INSCHRIJFFORMULIER.

De contributie bestaat uit een Tanaka en een NTTB (Nederlandse Tafeltennisbond) gedeelte. De contributiebedragen van de NTTB worden rechtstreeks aan de NTTB afgedragen. Ook voor het spelen NTTB-competitie wordt door de bond competitiegeld gevraagd.

NTTB Contributie en het NTTB Competitiegeld worden per half jaar (april en oktober) geïnd. De Tanaka-contributie wordt per maand geïnd..
Zie hieronder het totaaloverzicht.

Lidmaatschap (per 1-7-2022) Tanaka-contributie (per maand)  NTTB-contributie (april & oktober) 
Recreanten jeugd  € 11,-  € 11,25 
Competitiespelende jeugd  € 11,-  € 31,75 
Recreanten senioren  € 15,50   € 11,25 
Competitiespelende senioren  € 15,50  € 42,25 
Woensdagochtend  € 12,50  – 

Betaling geschiedt per maand door middel van automatische incasso. Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 7,00 en wordt verrekend met de eerste contributie.

Bij deelname aan toernooien waarvoor Tanaka het inschijfgeld heeft voorgeschoten zal de incasso gedaan worden wanneer het best uitkomt.

Het lidmaatschap kan uitsluitend door schriftelijke opzegging of via e-mail bij de LEDENADMINISTRATIE of PENNINGMEESTER worden beëindigd, na betaling van eventueel nog verschuldigde contributie. Opzegging van het lidmaatschap kan met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Hierbij zal er dan nog één maand contributie worden geïnd. Opzegging van het lidmaatschap van competitiespelers kan per half jaar, eveneens met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

 

NTTB | NTTB ZuidWestTTapp.nl | Tafeltennis.nu
Lidmaatschap | Openings- en Trainingstijden | Clubshirt