BEHAAL NU JE IVA CERTIFICAAT!

  • 16 mei 2023

Het bestuur van TTV Tanaka vraagt aan zijn leden en ouders/verzorgers van jeugdleden de aandacht te vestigen op het behalen van het IVA-certificaat.


Als vereniging, uitgerust met een bar voor het schenken van licht alcoholische dranken, is men gebonden aan de afgegeven drank- en horecavergunning. Eén van de voorwaarden van deze vergunning is, dat de barvrijwilligers van dienst moeten beschikken over een certificaat Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA), en/of er een leidinggevende met Sociale Hygiëne aanwezig dient te zijn. De laatste instructie is van enkele jaren geleden, waardoor we graag de wijze van het draaien van een bardienst willen opfrissen of bijbrengen.

Aangezien wij deze verplichting hebben als vereniging, doen wij een beroep op de leden (18+) en ouders/verzorgers van jeugdleden om onderstaande lesstof te doorlopen en het benodigde certificaat te behalen.

Als de IVA succesvol is afgerond volgt er een certificaat als bewijs. Het IVA-certificaat kan snel en eenvoudig worden behaald. Het betreft een online zelfstudie m.b.v. lesmateriaal en het maken van een test bestaande uit 16 vragen. Deze methode kost je maximaal een half uur leeswerk, is geheel kosteloos en alle vrijwilligers kunnen dit doen wanneer het ze het beste uitkomt!

De lesstof is te vinden op https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/

Het is zeer algemene informatie en vrij eenvoudig om te doen. Bij een fout in het antwoord tijdens de test kun je terugkeren naar de lesstof om alsnog het goede antwoord te geven. Graag de vraag om na het behalen van het certificaat een kopie op te sturen naar secretaris@tanaka.nl, het bestuur zal alle behaalde certificaten hierna bundelen in de map achter de bar.

Alvast voor jullie medewerking!

Bestuur TTV Tanaka